www.rockink.nl

Uitgeverij Rock Ink

Samen met Ebel Kuipers - grafisch ontwerper te Sappemeer - ben ik in 2012 de mini-uitgeverij Rock Ink begonnen, waarmee we geregeld e-boekjes uitbrengen. In eerste instantie eigen werk, maar er komen de laatste tijd ook andere schrijvers, dichters en kunstenaars bij.
Ondertussen werken we met steeds meer plezier het interactieve aspect van zo'n e-boek in onze uitgaven uit.

De e-boekjes stellen we via onze website www.rockink.nl gratis beschikbaar. Dat is goed voor de goodwill en de naamsbekendheid, want we beginnen ook de commerciele potentie van Rock Ink te exploreren, zoals het creeren van cadeau e-boekjes, personalised e-books en e-brochures.