Hongerige Wolf

Uitgeverij Rock Ink 12-2013

Flaptekst: Hongerige Wolf is de naam van een buurtschap in Oost-Groningen. Voor zijn optreden op het plaatselijke festival (met dezelfde naam) schreef Bill Mensema dit prozagedicht (met dezelfde naam). Rock Ink heeft dit druistig doordenderende dichtwerk aangevuld met speciaal hiervoor gemaakte, intrigerende, tekeningen van Astrid Mulder.

 

Hongerige Wolf